Rabu, 05 Desember 2012

PROSES PERANTARA PENYERBUKAN BUNGA TUMBUHAN

Lebah atau tawon termasuk binatang serangga bersayap, serangga-serangga ini cukup berjasa kepada para petani secara tidak langsung, sebab mereka membantu dalam penyerbukan tepung sari tanam-tanaman. Diantara sekian banyak serangga yang berfungsi sebagai perantara penyerbukan, tawonlah yang paling menguntungkan para petani, sebab, ;
- Serangga Tawon 
   Dengan keadaan tubuh tawon yang kecil serta berat badan yang tidak seberapa, bila hinggap pada bunga tumbuh-tumbuhan tidak akan merusak bunga tanaman. Setelah ia menghisap madu ( sari ) bunga tumbuh-tubuhan tidak meninggalkan bekas, sehingga keadaan bunga tetap seperti semula setelah tawon hingga dari satu bunga, pindah ke bunga yang lainnya, yang menempel pada bulu kakinya, inilah proses terjadinya penyerbukan.
- Serangga Semut
   Serangga semut juga sebagai perantara penyerbukan, meskipun tubuhnya kecil dan berat badannya ringan yang tidak merusak keadaan bunga, tetapi karena semut biasanya membuat sarang pada bagian tumbuh-tumbuhan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, disamping juga akan menggangu para pemilik tanam-tanaman untuk merawatnya.
- Bermacam-macam burung, juga berfungsi sebagai perantara penyerbukan, tetapi karena berat badannya yang tidak sebanding dengan kekuatan tangkai bunga, begitu pula denga paruhnya yang kasar. kesemuanya akan merusak perkembangan bunga.
- Jenis kupu-kupu juga merupakan suatu perantara penyerbukan, kondisinya seperti pada tawon yang tidak merusak tumbuhan bunga, tetapi karena jumlahnya yang kurang banyak sehingga kurang menguntungkan dalam membantu terjadinya proses penyerbukan tersebut.